Available courses

Inserció laboral de persones amb discapacitat per a personal tècnic dels ajuntaments metropolitans 2a edició

Inserció laboral de persones amb discapacitat per a personal tècnic dels ajuntaments metropolitans 2a edició

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb la col·laboració de COCEMFE Barcelona ha impulsat el curs de Inserció laboral de persones amb discapacitat per a personal tècnic dels ajuntaments metropolitans 2a edició.

Aquesta acció formativa neix amb el propòsit d'oferir formació per conèixer els aspectes bàsics de la discapacitat i els principis de l'autonomia personal així com la situació actual d'aquest col·lectiu per tal de donar-li una millor atenció i augmentar la seva participació en el mercat laboral.

 Formació en organització protocol inclusiu i esdeveniments accessibles

Formació en organització protocol inclusiu i esdeveniments accessibles

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb la col·laboració de COCEMFE Barcelona ha impulsat el curs Formació en organització protocol inclusiu i esdeveniments accessibles.
Neix amb el propòsit d'oferir formació per conèixer els aspectes bàsics  i els principis de protocol inclusiu.

Curso de Accesibilidad Universal en la Administración Pública

Curso de Accesibilidad Universal en la Administración Pública

Inicio del curso: 25/01/2021

Duración: 5 semanas