Available courses

Inserció laboral de persones amb discapacitat per a tècnics municipals

Inserció laboral de persones amb discapacitat per a tècnics municipals

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb la col·laboració de COCEMFE Barcelona ha impulsat el curs de Discapacitat per a tècnics municipals.

Aquesta acció formativa neix amb el propòsit d'oferir formació per conèixer els aspectes bàsics de la discapacitat i els principis de l'autonomia personal així com la situació actual d'aquest col·lectiu per tal de donar-li una millor atenció i augmentar la seva participació en el mercat laboral.

Curso de Accesibilidad Universal en la Administración Pública

Curso de Accesibilidad Universal en la Administración Pública

Inicio del curso: 25/01/2021

Duración: 5 semanas

 Formació en organització protocol inclusiu i esdeveniments accessibles

Formació en organització protocol inclusiu i esdeveniments accessibles

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb la col·laboració de COCEMFE Barcelona ha impulsat el curs Formació en organització protocol inclusiu i esdeveniments accessibles.
Neix amb el propòsit d'oferir formació per conèixer els aspectes bàsics  i els principis de protocol inclusiu.

Discapacitat i Inserció Laboral

Discapacitat i Inserció Laboral

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb la col·laboració de COCEMFE Barcelona ha impulsat el curs de Discapacitat i Inserció Laboral.

Inici del curs: 8/11/2021

Durada: 4 setmanes


Inserció laboral de persones amb discapacitat desde la pràctica

Inserció laboral de persones amb discapacitat desde la pràctica

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb la col·laboració de COCEMFE Barcelona ha impulsat el curs de Discapacitat i Inserció Laboral desde la pràctica.

Aquesta acció formativa neix amb el propòsit d'oferir formació per conèixer els aspectes bàsics de la discapacitat i els principis de l'autonomia personal així com la situació actual d'aquest col·lectiu per tal de donar-li una millor atenció i augmentar la seva participació en el mercat laboral.